Novela občanského zákoníku přinesla změny u nemovitostí, dotknou se i firem

04.07.2017 15:04

Novela občanského zákoníku přinesla změny u nemovitostí, dotknou se i firem

28. 6. 2017|Zdroj: BusinessInfo.cz

Firmy, které vybudovaly inženýrské sítě nebo cesty ke svým provozovnám, již nebudou mít předkupní právo na pozemky, kudy tyto liniové stavby vedou. Společnosti podnikající v realitách nově mohou požadovat jen poloviční kauci za pronájem bytu, než u původní úpravy.

K výrazným změnám v oblasti nemovitostí došlo po novele občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sbírky, schválené v prosinci loňského roku. Velká část z nich začala platit od 28. února 2017, některé nabudou účinnosti až od 1. ledna 2018. Úpravy se přitom výrazně dotknou podnikatelů, ať už jde o firmy působící v oblasti správy nemovitostí, ale i podniky, které budovy či pozemky vlastní. Na novinky se musí připravit i stavební společnosti, které se věnují budování komunikací nebo inženýrských sítí.

K zásadní změně dochází u předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí. Předchozí občanský zákoník (zákon 40/1964 Sb.), který platil do 31. prosince 2013, zajišťoval spoluvlastníkům v případě převodu podílu dalšího ze společníků předkupní právo. Toto předkupní právo se uplatnilo jak v případě úplatného převodu, tedy prodeje nebo směny, tak u bezúplatného převodu, tedy darování. Tehdy se vztahovalo na spoluvlastníky movitých i nemovitých věcí. Jedinou výjimkou, kdy se předkupní právo neuplatnilo, byl převod na osobu blízkou.

Návrat předkupního práva

Celý článek je na stránkách Businessinfo.cz