Sousedské spory o pozemek

22.06.2017 12:37

Hranice svého pozemku

Dobrý den, možná Vám příjde vhod pár informací o hranicích pozemků.
V případě, že nemáte spor se sousedy, jenom dobře, ale co dělat v opačném případě.  Na koho se obrátit? První kam je možné se podívat a ujistit se, kde je hranice pozemku je katastrální úřad.  V sekci nahlížení do katastru nemovitostí zjistíte základní informace o nemovitosti i o majiteli.
 
Katastr nemovitostí mapa
 

 Další postup

Zákon umožňuje zpřesnit hranice pozemků, kde je shoda majitelů pozemků. A to zápisem vlastníků. Zápis provádí katastrální úřad na základě ohlašení minimálně jednoho z vlastníku. Přílohou musí být souhlasné prohlášení ostatních vlastníků dané hranice a geometrický plán, kde jsou souřednice GPS lomových bodů určené s velkou přesností. Geometrický plán Vám vyhotoví soukromé zeměměřické firmy. Například firma GEOPLAN CZ sídlí v České Lípě (pro Kraj Liberec a Kraj Ústí nad Labem) a v Ostroměři (pro Kraj Hradec Králové).
 
Potom je druhá možnost. V případě, že jsou hranice pozemků nesporné a vlastníci je mají označeny (zdi, ploty, hraniční znaky) zeměměřič tyto body zaměří, porovná s dosavadními údaji a vyhotoví geometrický plán. V opačném případě je nutné pozemky vytýčit a teprve potom se může udělat geometrický plán. Zároveň se sepíše souhlasné prohlášení vlastníků o shodě hranic. 
 
Více informací naleznete přímo na stránkách katarálního úřadu v sekci zpřesnění hranic pozemků 
 

Historie měření

 
Měření a evidence pozemků se na našem územíprovádí už od dob Josefa II. Poslední mapování celého území bylo zahájeno za vlády Františka I. a trvalo do poloviny 19 století. V té do
Měření a evidence pozemků se na našem územíprovádí už od dob Josefa II. Poslední mapování celého území bylo zahájeno za vlády Františka I. a trvalo do poloviny 19 století. V té době kvalita měření byla napřesná a naměřené údaje nebyly vždy spolehlivé. 
 
Na obrázku je mapa z analogového zaměření. 
staré mapování hranic pozemků, Tomáš Prejza
 
 
Dnes je více jak polovina pozemků zaměřena digitálně. Avšak přesnost zaměření je stejná. Pouze k některým lomovým bodům hranic pozemků byly v minulosti přiřazeny souřadnice nebo jiné přesné změřené údaje, díky kterým můžeme vytýčit průběh hranice pozemků s obrovskou přesností. 
 
Hranice pozemků, katastrální mapa
 
Přeji Vám pouze pohodové sousedy a klidné bydlení.
    
                      Tomáš Prejza